Inkoop

PURIVE biedt interim management voor inkoop en consulting-advies vanaf senior inkoop niveau tot en met de inkoopdirecteur. Ons team wordt veelal door onze klanten gevraagd ter ondersteuning bij zwaardere inkoopprojecten.

Interim, Projecten en Advies

 • Aanpak: multifunctionele projectaanpak op alle directe- en indirecte inkoopcategorieën met gebruik van bewezen methoden en technieken
 • Proces: ontwerp en implementatie van inkoop werkprocessen (toekomst, mensen, processen en vaardigheden)
 • Sponsorship: op directieniveau, met organisatiebrede engagement en eigenaarschap
 • Ondernemerschap:  samen met de klant bouwen wij aan een toekomstvaste business case, met de mogelijkheid de tarieven van PURIVE direct te koppelen aan de behaalde resultaten

De adviseurs van PURIVE hebben gezamenlijk ervaring op vele inkoopgebieden:

Inkoopanalyse & strategie

 • Inkoopbeoordelingen, inclusief rapportage en advies aan management
 • Ontwikkelen en implementatie van mid-/long term (globale) inkoopstrategie, inclusief short-term actieplan
 • Analyse, design, en implementatie van inkoopprocessen
 • Leiden, managen, en verbeteren van inkoopteams, zowel lokaal als internationaal

Program & Project management

 • Implementatie van inkoopoplossingen en bedrijfsverbeteringen
 • Leiden van sourcing-processen en contractonderhandelingen
 • Vaststellen van long-term relaties met leveranciers, met een helder doel voor het verbeteren van processen en verhogen van omzet
 • Ontwikkelen en leidinggeven voor implementatie van ERP (Microsoft Dynamics, Shared Tools)
 • Centraliseren en verbeteren van logistieke oplossingen plus supply chain-oplossingen voor mechanica
 • Verlaging van kosten, voorraden, en cyclustijd
 • Veel ervaring in product-gerelateerde of BOM (bill of material) inkoop voor (semi-)voltooide plastics, metalen, verpakking, PCB’s (printed circuit boards), elektrische en elektronische producten/componenten en andere montagecomponenten in zowel China, Taiwan, en Oost-Europa
 • Vaststellen van nationale NPR (non-product-related) inkoopcoördinatie met significantie besparingen en verbeteringen
 • Veel ervaring in project-gerelateerde inkoop voor contracting en proces & industrie namens de eindklant
 • NPI (new product introduction) en ramp-up van nieuwe elektrische turnkey producten, inclusief opzet van outsourcing van productie/montage in zowel Europa als China
 • Introductie van wereldwijde turnkey verlichte plafond-projecten voor een multinationaal retailbedrijf, wat het zicht verbreedde en de strategie vergrootte van onze klant

Change Management

 • Ondersteunen van start-up bedrijven tijdens hun (pre-)seed fase, inclusief het onderhandelen van contracten en vroege financiering
 • Ramp-up van een nieuwe productiefabriek-implementatie voor zowel staallassen als montage-activiteiten in Roemenië
 • Leiden van een complete renovatie van multi-kantoren en verhuizing van honderden werknemers

Bedrijfsontwikkeling

 • Ondersteunen van sales teams in grote multidisciplinaire- en internationale tenders
 • Coachen van de directeur/CEO van KMOs (kleine- en middelgrote ondernemingen) in de gebieden van Lean, SCM optimalisatie en algemeen management, wat resulteert in verhoogde winstgevendheid

Auditing

 • Leiden van multidisciplinaire teams voor internationale leveranciersaudits
 • Uitvoering van interne audits op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier
 • Leiden van cost-down audits en snelle scans bij leveranciers voor cost-down programma’s, wat leidt tot significante kostverlagingen

Om verder uit te leggen wat we doen, beschrijven we twee thema’s in meer detail:

Nieuwe Product Introducties

Integratie van leveranciers in het productcreatie proces is van cruciaal belang voor een succesvol resultaat. Het daarbij tijdig betrekken van inkoop- en supply chain-expertise in de ontwikkelstappen kan het verschil maken tussen winst en verlies. PURIVE heeft hierin een aantoonbaar track record in de elektronica industrie.

Wij helpen graag bij onder meer:

 • Tijdige ontwerp en inrichting van de ordering en supply chain
 • Make-or-buy keuzes en beslissingen
 • Productie gereedmaken van prototypes en productie-omgevingen
 • Industrialisatie: beheer en ondersteuning bij de overgang van producten en processen (in een korte periode) van hun ontwikkelingsfase naar industrialisatie en massaproductie
 • Formuleren van project milestones, doelstellingen en contracteren van leveranciers
 • Opstellen en bewaken van een intellectuele eigendomsstrategie

Diensten inkoop en outsourcing

Goede samenwerking met de interne klant en het specificeren van de behoefte staan aan de basis van diensteninkoop en/of uitbesteding van diensten. Specifieke ervaring en volledige ondersteuning vanuit inkoop bij de ideeënvorming tot en met implementatie daarvan geeft garantie op een succesvol project.

Wij ondersteunen graag bij onder meer:

 • Het opstellen van de specificatie en de offerteaanvraag
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en leveranciersaudits
 • Het onderhandelproces en de (juridische) contractering