11 november

PURIVE spreker op Nyenrode Cloud Computing seminar

Recentelijk vond op Nyenrode Business Universiteit een seminar  plaats  met als thema : ‘Praktische kanten van  Cloud Computing‘.

Verschillende sprekers gingen nader in op relevante onderwerpen zoals inkoop, privacy, overheid en regelgeving. PURIVE was als spreker uitgenodigd om een nadere kijk op Cloud computing en inkoop te geven. Na eerst in te gaan op de definitie van Cloud Computing en  het inkoopproces, werd een nadere vergelijking gemaakt met ‘traditionele’ outsourcing projecten. Contractering, besturing en continue verbetering zijn onder meer belangrijke aandachtspunten voor het  succesvol inkopen van Cloud diensten.

Terug naar overzicht